Groene zaken

Bij het bouwen van een stal, loods of ander gebouw in het buitengebied, spelen zaken van natuur, milieu en landschappelijke inpassing. Daarbij kunnen maatschappelijke discussies over stallenbouw, impact op natuur en omgeving en de mening van medebewoners in het buitengebied van grote invloed zijn op uw vergunningsaanvraag. Elly Brouwer Agrarisch Advies weet welke partijen betrokken zijn als het gaat om ‘groene zaken’. En welke regels er gelden.

Natuur, Milieu en Landschap(pelijke inpassing)

  • Beplantingsplan
  • Landschappelijke inpassing
  • Wet Natuurbescherming
  • Melding activiteitenbesluit
  • Aanvraag omgevingsvergunning – milieu

Advies nodig?

Heeft u gericht advies nodig over groene zaken en/of ondersteuning bij vergunningen en procedures die hier bij komen kijken? Neem dan contact op met Elly Brouwer Agrarisch Advies.

Groene zaken als landschap? Elly Brouwer Agrarisch Advies!

Groene zaken - Elly Brouwer Agrarisch Advies adviseert!

Groene zaken? Bloemweide? Elly Brouwer Agrarisch Advies