Elly Brouwer
Agrarisch Advies

Groene zaken

Groene zaken

Bij het bouwen van een stal, loods of ander gebouw in het buitengebied, spelen zaken van natuur, milieu en landschappelijke inpassing. Daarbij kunnen maatschappelijke discussies over stallenbouw, impact op natuur en omgeving en de mening van medebewoners in het buitengebied van grote invloed zijn op uw vergunningsaanvraag. Ook deze zaken gaan op in de Omgevingswet.

Milieubelastende activiteit: dit verandert er

Het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit.

Elly Brouwer Agrarisch Advies weet wat te doen als het gaat om ‘groene zaken’. En welke regels er gelden.

Natuur, Milieu en Landschap(pelijke inpassing)

  • Beplantingsplan
  • Landschappelijke inpassing
  • Omgevingsvergunning –  Natura 2000 activiteit
  • Melding Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Omgevingsvergunning – milieubelastende activiteit

Advies nodig?

Heeft u gericht advies nodig over groene zaken en/of ondersteuning bij vergunningen en procedures die hier bij komen kijken? Neem dan contact op met Elly Brouwer Agrarisch Advies.

Papaverveld | Eddy Westveer | Beeldbank Provincie Zeeland
Oosterschenge | Mercella Davidse | Beeldbank Provincie Zeeland

Advies nodig?

Elly Brouwer Agrarisch Advies
biedt ondersteuning in ruimtelijke- en vergunningtrajecten in het buitengebied.

Elly Brouwer Agrarisch Advies gebruikt cookies op haar website om het gebruik van de website te analyseren en gebruiksgemak te verbeteren.