Links

Elly Brouwer Agrarisch Advies laat u graag zien welke links voor u interessant kunnen zijn op het gebied van vergunningen, procedures, bestemmingsplannen, etc. U kunt hieronder ook de verwijzingen zien naar websites van partners waar Elly Brouwer regelmatig mee samenwerkt.

Agro Adviseurs Zuidwest

Behalve als zelfstandig adviseur, werkt Elly Brouwer ook samen met andere agrarisch adviseurs. Dat gebeurt onder de vlag van Agro Adviseurs Zuidwest. Daardoor kan Elly Brouwer Agrarisch Advies waar nodig samen met de andere specialisten adviseren over bijna alle aspecten van het ondernemerschap.

Omgevingswet

Via deze link vindt u informatie over de omgevingswet. Op het omgevingsloket kunt informatie op de kaart vinden of een vergunning aanvragen.

Ruimtelijke plannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Deze website blijft voorlopig in gebruik, nieuwe aanvragen ziet u in het Omgevingsloket.

Andere verwijzingen

In de nabije toekomst worden nog meer interessante informatie URLs toegevoegd.