Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen in het kader van ruimtelijke ordening. Elke gemeente heeft ze en stelt deze om de tien jaar bij. Wat betekenen die plannen voor u en uw bedrijf? Zijn ze te beïnvloeden? En zo ja, hoe dan en waar begin je? Het analyseren van bestemmingsplannen en de daaraan gekoppelde consequenties is specialistisch werk. Elly Brouwer Agrarisch Advies is daarin thuis en kent de spelregels.

Vraagstukken

  • Bestemmingsplan/Omgevingsplan
  • Wijzigingsplan
  • Goede ruimtelijke onderbouwing
  • Ruimtelijke plannen
  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Vergroten bouwvlak
  • Onderzoeken; archeologie, geluid enz.
  • Verbreding activiteiten
  • Inspraakreactie/zienswijze

Advies nodig?

Heeft u vragen over ruimtelijke ordening, neemt u dan contact op.

Ruimtelijke ordening

Jan kooren | www.laatzeelandzien.nl

Ruimtelijke ordening vraagstukken? Elly Brouwer Agrarisch Advies adviseert en begeleidt.

Foto: Eddy Westveer | www.laatzeelandzien.nl

Infrastrucuur in het land - Elly Brouwer adviseert